Polityka prywatności

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe będą przetwarzane przez spółkę OCEANIC S.A. z siedzibą w Sopocie (kod pocztowy: 81-736, ul. Łokietka 58, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317546, NIP 585-14-44-449, kapitał zakładowy: 82.500.000 złotych.

Powierzone dane osobowe są wykorzystywane w celu prawidłowej rejestracji w Serwisie korzystanie z usług określonych w Regulaminie Serwisu www.oceanicpharmaceutic.pl (dalej „Regulamin”).

Dane będą chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności.

Dane będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, każdy Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, uaktualniania i usuwania w Serwisie.

IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są w celach technicznych. Ponadto, adresy IP mogą być również wykorzystywane w celach statystycznych, do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

COOKIES

Serwis wykorzystuje technologię cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy, identyfikujące go przy każdym powtórnym połączeniem się z Serwisem z tego komputera. Cookies służą także do zbierania danych statystycznych, wyłącznie na potrzeby Usługodawcy. Dane te nie naruszają prywatności użytkownika i są chronione przed dostępem osób trzecich. Możliwe jest wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.