Marka Oillan dla małych atopików

Marka Oillan dla małych atopików

Jako członek Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych (www.ptca.pl) marka Oillan angażuje się w liczne projekty edukacyjne kierowane do osób dotkniętych chorobami atopowymi oraz ich rodziców i opiekunów.

We wrześniu 2017 r. wsparliśmy projekt specjalnego Pakietu Informacyjnego dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci z Atopowym Zapaleniem Skóry. Pakiet ten jest doskonałym źródłem wiedzy w zakresie samej choroby, jak i profilaktyki oraz sposobów prawidłowej opieki nad dzieckiem, podczas pobytu w przedszkolu lub szkole. Pakiet promuje holistyczne podejście do kwestii związanych z opieką nad dzieckiem atopowym, zarówno w zakresie codziennej rutyny i zabiegów pielęgnacyjnych, jak i dotyka aspektów psychologicznych, związanych ze sferą emocjonalną. W ramach Pakietu powstały dokumenty, które są narzędziem do współpracy na linii dom-placówka i są bardzo pomocne w budowaniu relacji, wzajemnego zrozumienia i prawidłowych postaw, zarówno rodziców jak i kadry dydaktycznej oraz innych dzieci w grupie przedszkolnej i klasie.

Materiały można pobrać nieodpłatnie pod następującym linkiem: http://www.ptca.pl/index.php/home/dziecko-z-azs-w-przedszkolu-i-szkole