Kobieta w zdrowiu i w chorobie – konferencja pielęgniarek i położnych

Kobieta w zdrowiu i w chorobie – konferencja pielęgniarek i położnych

Wiodąca tematyka konferencji opierała się wokół wyzwań współczesnego położnictwa, neonatologii i ginekologii oraz osoby położnej jako samodzielnego specjalisty.

Zaproszenie do wygłoszenia prelekcji oraz dyskusji  o różnych wymiarach zawodu położnej  przyjęli m.in., prof. Krzysztof Szymanowski, prof. Krzysztof Łukaszuk, prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk.

Krótkie wystąpienie przedstawiciela firmy Oceanic na temat Oillan jako przyjaciel skóry przed całe życie zostało bardzo dobrze przyjęte przez uczestniczki. Również stoisko Oceanic cieszyło się dużym  zainteresowaniem.

Specjalistki podkreślały zarówno własne pozytywne doświadczenia z marką Oillan, obecną na rodzimym rynku od kilku lat, jak i doświadczenia swoich pacjentek. Uczestniczki konferencji otrzymały w prezencie zestawy produktów testowych oraz miały możliwość poznać nowości w ofercie Oillan.

Nawiązaliśmy i poszerzyliśmy  kontakty ze szkołami rodzenia z całej Polski. Oillan Baby chętnie wspiera i wspomaga rozwój skóry najmłodszych.

 

Organizatorzy:

  • Zakład pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, katedra pielęgniarstwa GUMed,
  • Zakład zarządzania w pielęgniarstwie, katedra pielęgniarstwa GUMed,
  • Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka, UMed im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku